[ Harry Potter Đồng Nhân ] Daddy, đây là mommy!

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Văn Án

Dracogotgame - Harry X Draco Family PNG Image | Transparent PNG ...

Draco có một đứa con cực kỳ ngu ngốc tên là Scorpius

Có một ngày, Scorpius túm Cứu Thế Chủ đến trước mặt Draco mi mắt cong cong nói.

“Daddy, con quyết định Harry sẽ làm mommy của con.”

One thought on “[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Văn Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s