[BLACK CLOVER/FUEGOLEON X NOZEL] STARTING TODAY (HOÀN)

Tác giả: Calla_Lilalma

Translator: Yue

Beta: Băng

Trans: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Yue

Số chương: 1

Tiến độ bản Eng: Hoàn

Tiến độ bản Trans: Hoàn

Thể loại: Ngọt đến méo thể ngọt hơn được nữa, fluff

CP chính: Fuegoleon Vermilion x Nozel Sliver

CP phụ: Không có

Link bản gốc

Chú ý: Truyện đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không vác đi chỗ khác

WATTPAD

Mục Lục

Oneshot

TOÀN VĂN HOÀN