[BSD/DACHUU] BUNNY BOY

Tác giả: fl327220

Tình trạng bản Edit: Hoàn thành

Tình trạng bản Raw: Hoàn thành

Edit: Team Cục Đá

Editor: Yue

Beta: Shin

Thiết kế ảnh bìa: Team Cục Đá

Số chương: 1

Thể loại: Cao H

CP chính: Soukoku (Dazai x Chuuya)

Link tác phẩm gốc

Pass: Tác giả của bài thơ đoạn trên viết bài thơ đó trong khi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là bảo vệ vùng lãnh thổ nào? Pass gồm 15 kí tự, không hoa không dấu không cách.

Chú ý: Vì đây là bản Edit chưa xin phép cho nên đừng mang truyện ra khỏi WordPress và Wattpad của Team.

WATTPAD

Mục Lục

Oneshot

TOÀN VĂN HOÀN