[BSD/DACHUU] SONG HẮC TUỲ BÚT

Tác giả: Dữ Tử Ca

Tình trạng bản Edit: Hoàn thành

Tình trạng bản Raw: Hoàn thành

Edit: Team Cục Đá

Editor: Yukiko Shimazaki

Beta: Kiu

Thiết kế ảnh bìa: Yue

Số chương: 2 chương

Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, Manga Anime, Bungo Stray Dogs

CP chính: Soukoku (Dazai x Chuuya)

Chú ý: Vì đây là bản Edit chưa xin phép cho nên đừng mang truyện bọn mình ra khỏi team và wattpad. Team bọn mình cũng có đăng truyện lên wordpress.

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1: Thói Quen

Chương 2: Tỉnh Dậy

TOÀN VĂN HOÀN