[ BSD + HP – DACHUU ] NGƯƠI LIỆU CÓ THỨ THA (HOÀN)

Tác giả : Yuri Ozaki

Thiết kế ảnh bìa : Yuri Ozaki

Tình trạng : Đã Hoàn

Thể loại : HE, 1×1, xuyên không

Cp chính : Soukoku

CP phụ : Không rõ

Chú ý : Đây là truyện do viên đá thứ ba xinh xéo của bọn mình Yuri Ozaki sáng tác, đề nghị mọi người không mang đứa con tinh thần này của em ấy ra khỏi wordpress Team Cục Đá và Wattpad của em ấy.

Wattpad

Mục lục

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

PN1 (1)

PN1 (2)

PN2

PN3

PN4

TOÀN VĂN HOÀN