[ BSD ] NGƯƠI LÀ GIÓ (HOÀN)

Tác giả : Yuri Ozaki

Thiết kế ảnh bìa : Yuri Ozaki

Thể loại : Bungo stray dogs, SE

CHÚ Ý : ĐÂY LÀ TRUYỆN DO THÀNH VIÊN CỦA TEAM MÌNH TỰ VIẾT, CHO NÊN ĐỪNG MANG NÓ RA KHỎI WORDPRESS CỦA MÌNH, BẠN ẤY CÓ ĐĂNG TRUYỆN NÀY LÊN TRÊN WATTPAD, MÌNH SẼ ĐỂ LINK WATTPAD Ở DƯỚI.

Wattpad

 

Văn án :

Chuuya là gió.

Một cơn gió tự do tự tại, không chịu dừng lại thuộc về ai.

“Ô trọc cho dù không thể tách rời nhân gian thất cách, cũng không có nghĩa Nakahara Chuuya không thể tách rời Dazai Osamu!”

Kể cả hắn, cũng không thể nắm giữ thiếu niên tóc cam đỏ kia…

Mục lục

Chương duy nhất

HẾT