[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! (HOÀN)

Tác giả: Thuỷ Mộc Long

Tình trạng bản Raw: Hoàn thành

Tình trạng Edit: Hoàn

Edit: Team Cục Đá

Editor: Park Hoonwoo

Số chương: 8 chương

Artist: Cremebunny | Thiết kế bìa Mmoc

Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hoan hỉ oan gia, hiện đại, xuyên việt, sinh con, 1×1, chủ thụ, nhẹ nhàng, đoản văn, HE

CP chính: Harry x Draco

Chú ý: Nếu mang truyện minh edit ra ngoài làm ơn ghi rõ người edit và nguồn, mình sẽ không edit lời của tác giả nên mọi người đừng thắc mắc.

WATTPAD

Mục Lục

Văn án

Chương 1: Gặp Lại

Chương 2: Có Lẽ Joe Quên Nói Với Cậu, Nhà Tôi Đối Diện

Chương 3: Daddy, Con Muốn Harry Làm Mommy Con!

Chương 4: Cậu Vì Cái Gì Mà Muốn Giúp Tôi

Chương 5: Cho Nên, Cậu Có Thể Thử Suy Xét Tôi Một Chút

Chương 6: Một Gia Đình, Malfoy, Chỉ Một Gia Đình

Chương 7: Kết Hôn

Chương 8: Nơi Nào Có Em Nơi Đó Chính Là Nhà

TOÀN VĂN HOÀN