[HP-HarDra] ĐỒNG THOẠI (1) (HOÀN)

Tác giả: Thuỷ Yêu Băng Lam

Edit: Team Cục Đá

Editor: Đào Nhiên – Alisia

Thiết kế bìa: Yue

Tình trạng bàn gốc: Hoàn

Tình trạng bản Edit: Hoàn

Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, Harry Potter, gương vỡ lại lành, 1×1, chủ công, ngược luyến, HE.

CP chính: HarDra (Harry Potter x Draco Malfoy)

Văn án

“Ta chỉ yêu cầu những thứ đó — Thống khổ ta mang cùng với hận thù có thể kéo người ta đi xuống tới tận cùng đau khổ.” 

“Nhưng yêu lại có thể dẫn lối cho ta đi đến nơi ta cần đến.”

Chú ý: Do truyện edit chưa xin phép cho nên vui lòng không mang truyện ra khỏi WordPress Team Cục Đá và Wattpad.

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5 + Chương 6

Chương 7 + Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

TOÀN VĂN HOÀN