[HP-VolHar] KITTY PARADISE

Author: phoenixmaiden13

Translator: Akki

Rated: M

Genre: Romance, 1X1, MPREG, HE.

Length: 13 chapters

CP chính: VolHar

Tình trạng bản gốc: Completed

Tình trạng bản trans: On-going

Permission :

Chú ý: Đây là truyện do viên đá nhỏ thứ tư của Team Cục Đá trans, đề nghị không mang nó ra khỏi wordpress Team Cục Đá và Wattpad của bồ ấy.

WATTPAD

Truyện gồm ba phần:

Phần 1: Kitty Love (do nhà chị Lãnh Đan dịch)

Phần 2 : Kitty Trouble ( do nhà chị Lãnh Đan dịch 5 chương đầu )

Phần 3: Kitty Paradise

Mục Lục

Văn Án

Chương 1 + Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6