[HP-Drarry] NẾU SCORPIUS LÀ DO HARRY SINH (HOÀN)

Tác giả: Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Hắc blacky

Edit: Team Cục Đá

Editor: Ying

Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, cận đại, sinh con, Harry Potter, 1X1, ấm áp

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

CP chính: Drarry (Draco Malfoy x Harry Potter)

Số chương: 10

Wattpad

Mục Lục

Chương 1.1

Chương 1.2

Chương 2.1

Chương 2.2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7 + Chương 8

Chương 9 + Chương 10

TOÀN VĂN HOÀN