[ HP ĐỒNG NHÂN – DRARRY ] NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ

Tác giả : Ying

Thể loại : Tổng hợp oneshort nhiều thể loại khác nhau……….

Tiến độ : On – going

Thiết kế bìa : Usa

CP chính : Drarry

CP phụ : Không rõ

Chú ý : Đây là đứa con của viên đá nhỏ xinh cuối cùng của Team Cục Đá, làm ơn đừng mang bé nó ra khỏi WordPress Team Cục Đá hay Wattpad của Ying.

Hoon : Ai nha, cái này là fic ra mắt của viên đá nhỏ xinh thứ bảy của Team nè, mọi người nhớ ủng hộ bồ ấy nhe.

Wattpad

Hướng dẫn : Màu xanh ngọc là HEmàu xanh dương là SE, màu vàng là OE

Mục lục

Câu chuyện đầu tiên : Yêu

Câu chuyện thứ hai : Định Mệnh

Câu chuyện thứ ba : Je t’ aime

Câu chuyện thứ tư : Qùa Sinh Nhật (H)

Câu chuyện thứ năm : Đơn Phương

Câu chuyện thứ sáu (1) : Phát Tình (H)

Câu chuyện thứ bảy : : Khởi Đầu Và Ăn Em (H)

Câu chuyện thứ tám : Cánh Hoa

Câu chuyện thứ chín : Mộng

Câu chuyện thứ mười : Bất Ngờ (H) Và Sự Thật Duy Nhất

Câu chuyện thứ mười một : Sa Ngã

Câu chuyện thứ mười hai : Em Ơi ………….

Câu chuyện thứ mười ba (1) : Đau

Special 1 + Special 2 : Điên Loạn

Câu chuyện thứ mười bốn : Người Thương

Câu chuyện thứ mười lăm : Thế Giới

Câu chuyện thứ mười sáu (H) : Tiểu Nô Lệ

Câu chuyện thứ mười bảy : Điều Tốt Đẹp

Câu chuyện thứ mười tám : Cánh Hồng

Câu chuyện thứ mười chín: Nếu Là Mơ

Câu chuyện thứ hai mươi: Ngày Ấy

Câu chuyện thứ hai mươi mốt: Perfect two

Câu chuyện thứ hai mươi hai: H kéo rèm đê!!

Câu chuyện thứ hai mươi ba

Câu chuyện thứ hai mươi bốn

Câu chuyện thứ hai mươi lăm

Câu chuyện thứ hai mươi sáu

….