[HP/DRARRY] PHIÊN NGOẠI CỦA DRACO VÀ HARRY (HOÀN)

Tác giả: Nhãn Thần Bất Hảo Đích Miêu

Edit: Team Cục Đá

Editor: Thượng

Beta: Park Hoonwoo + Akki

Thiết kế bìa : Usa

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit : Hoàn

Số chương: 4

Thể loại : Diễn sinh, đam mỹ, cận đại, Harry Potter, OE, tình cảm

CP chính: Drarry

CP phụ: Không rõ

Văn án: Ai là tình yêu đích thực, còn ai chỉ là người thay thế

Chú ý : Không mang bé con ra khỏi wattpad cũng như WordPress Team Cục Đá.

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

HOÀN