[ HP ĐỒNG NHÂN – SALGODLUC ] SƯ TỔ VÀ XÀ TỔ Ở HIỆN ĐẠI

Tác giả : Ái Lệ Ti Thỏ Thỏ

Tình trạng bản raw : Hoàn thành

Tình trạng bảng edit : DROP

Ps : Vì một vài lí do cho nên tụi mình quyết định drop truyện sư tổ và xà tổ ở hiện đại. Thật sự xin lỗi mọi người.

Edit : Team Cục Đá

Số chương : 52 chương + 3PN

Thể loại : Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, Manga anime, tây huyễn, xuyên việt, ma pháp, ngọt sủng, niên hạ, Harry Potter, hoan hỉ oan gia, nhẹ nhàng, hài hước, cổ đại xuyên tương lai, 3P

Coulpe : Abra ( Godric ), Saas ( Salaza ) x Lucius

Harry Potter x Voldermort

CHÚ Ý : NẾU MANG TRUYỆN RA KHỎI NHÀ LÀM ƠN GHI RÕ NGƯỜI EDIT VÀ NGUỒN, MÌNH SẼ THEO NGUYÊN TẮC CŨ LÀ KHÔNG EDIT LỜI CỦA TÁC GIẢ NHA, CHO NÊN MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẮC MẮC

MỤC LỤC

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51 : Phiên ngoại Nhân

Chương 52 : Phiên ngoại Qủa

Chương 53 : Phiên ngoại Luật