[HP] ONESHORT ALLHAR

Tác giả : Akki

Thiết kế bìa : Park Hoonwoo

Thể loại : HE, SE, OE, ……………………………

Tiến độ : Chưa hoàn

Chú ý : Chỉ đăng tại Team Cục Đá và Wattpad của tác giả, mình sẽ để link ở dưới, mọi người vui lòng không mang con của tác giả đi chỗ khác.

Pass

Wattpad

Akki : Allhar ở đây có nghĩa là tất cả các cp mà tác giả ship như Snarry, VolHar, Drarry hoặc ngược lại có nghĩa là Harry công á ( nhưng có lẽ sẽ hiếm )

Ý tưởng có thể bị trùng lập hoặc cảm thấy hứng thú trong lúc tác giả đọc hoặc trans các fic khác nhau, nhưng cam đoan lời văn và tình tiết là tự tác giả nghĩ ra.

Và hơn hết tất cả nhân vật không thuộc về quyền sở hữu của tác giả, nó thuộc về J.K.Rowling

Hoonwoo : Aida, cái này là fic ra mắt của mem mới trong team của tui nè, thật ra tui tuyển bồ ấy với tư cách là translator, không ngờ được cuối cùng fic ra mắt của bồ ấy lại là fic tự viết. Mọi người ủng hộ fic đầu tay của Akki nha.

Hướng dẫn : Màu xanh ngọc là HE, màu xanh dương là SE, màu vàng là OE

Mục lục

  Tơ Hồng ( Snarry )

YOU ARE MY SUNSHINE ( VolHar )

DODDER ( TƠ HỒNG ) Ver VolHar

DODDER 2 ( TƠ HỒNG ) Ver VolHar

Đú Trend ( Drarry & VolHar )

BÍCH ĐÔNG* (thuộc SERIES SHORT ĐÚ TREND) ver SNAHAR and VOLHAR

……