[HP] HOGWARTS! TÂN LỊCH SỬ

Tác giả : Park Hoonwoo

Beta: Băng

Tình trạng: On-going

Số chương: Không rõ

Thiết kế bìa: Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Thể loại: Hài, Harry Potter, chủ thụ,……

CP chính: Gideon Kwan x Eren Bonne

CP phụ: Lorcan Metthew x Noam Phoenix

Chú ý : Đây là truyện tự sáng tác, xin mọi người đừng mang nó ra khỏi WordPress và Wattpad của mình

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1: Avada Kedavra

Chương 2: Hẻm Xéo

Chương 3: James Và Đến Hogwarts

Chương 4: Phân loại

….