[HP/DRAHAR] ĐÔI MẮT

Tác giả: Ngã Tối Hỉ Hoan Nhĩ

Editor: Park Hoonwoo

Beta: Băng

Edit: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Park Hoonwoo

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản edit: Hoàn

Thể loại: Ngọt, nhẹ nhàng

Số chương: 9

Lịch post: 17h chiều thứ sáu và thứ bảy trên facebook Team Cục Đá

Chú ý: Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài, cảm ơn. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT BẢN FULL TRÊN FACEBOOK TEAM CỤC ĐÁ.

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

TOÀN VĂN HOÀN