[HP/DRARRY] ÁNH SÁNG NHẠT (HOÀN)

Tác giả: Thuỷ Yêu Băng Lam

Editor: Thượng

Beta: June

Edit: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Yue – Pắp

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản edit: Hoàn

Thể loại: Đam mỹ, HP đồng nhân, 1×1, ngược luyến, gương vỡ lại lành

Số chương: 8 chương

Chú ý: Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài, cảm ơn

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

HOÀN