[HP/DRARRY] LOẠN (HOÀN)

Tác giả: Ying

Thể loại: oneshot, H, bạn tình, hơi ngược, quà sinh nhật, ôn nhu công x ôn nhu thụ,…

Tiến độ: Hoàn

CP chính: Draco Malfoy x Harry Potter

Văn án:

Harry, anh nguyện dùng cả đời cả kiếp này, bù đắp ba năm đau khổ đó của em nhé?

Ờ, đừng tin mấy cái ghi trên, giả dối á!

Pass: “Tự cao tự đại, giả nhân giả nghĩa”. Đây là gợi ý để giải pass.Đây là lyrics một bài hát tiếng anh mà Team đã dịch sang tiếng việt.Đầu tiên các bạn cần dịch chúng qua lại tiếng anh ( một từ bắt đầu từ chữ h, một từ bắt đầu từ chữ e ). Sau đó tìm tên bài hát dựa trên câu lyrics “h…………, e…………” này.

Pass là Tên bài hát + Ca sĩ ( 29 từ, không viết hoa không cách ). Chúc mọi người may mắn nhé. Bí quá cứ hỏi Team

Chú ý: Vui lòng không mang truyện này ra khỏi wordpress hay wattpad của Team

WATTPAD

Mục Lục

Oneshot

TOÀN VĂN HOÀN