[HP/LUCHAR/VOLHAR/SNARRY] THUẦN HOÁ SƯ TỬ (HOÀN)

Tác giả: Author_Person

Translator: Akki

Beta: Shin

Trans: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Yue

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản trans: Hoàn

Thể loại: Rape / Anal Sex / Spanking / Tickling / Double Penetration. CẢNH BÁO CAO H, NP

Số chương: 1

CP chính: Severus Snape X Harry Potter

Lucius Malfoy X Harry Potter

Voldemort X Harry Potter

Link gốc

Văn án:

Sau khi Severus cứu chữa Trường sinh linh giá của Voldemort, hắn đã tách y khỏi nhiệm vụ mới nhất. Severus và Lucius đã rất vui vì điều đó. Voldemort từng một lần bị ăn đau, bản thân hắn bắt đầu lợi dụng y.

Gợi ý pass: Photosynthesis is a chemical reaction: Carbon dioxide + water -> ……. + oxygen. Pass là chữ trong chỗ trống, pass gồm bảy ký tự, là tiếng anh, không hoa không cách.

Chú ý: Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài, cảm ơn

WATTPAD

Mục Lục

Oneshot

TOÀN VĂN HOÀN