[HP/SALGOD] LOVE YOU FOREVER (HOÀN)

Tác giả: Cách Lạc Lị Á Tư Lai Đặc Lâm

Editor: Park Hoonwoo

Edit: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Soli

Số chương: 8

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Thể loại: Diễn sinh, tình cảm, đam mỹ, tây huyễn, HE, cổ đại, ma pháp, Harry Potter, nhẹ nhàng, đoản văn, 1×1, cường cường, ngược luyến

CP chính: Salazar Slytherin x Godric Gryffindor

Văn án

Ta làm tất cả mọi thứ, chỉ để dành được tình yêu của em – Salazar Slytherin

Hoon: Thật ra truyện này còn 2 phiên ngoại nữa, nhưng tác giả nói khi nào thi đại hoc xong sẽ viết, nên lúc đó mình sẽ edit tiếp.

Chú ý: Vui lòng không mang truyện đi đâu

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1: Khởi Đầu Của Tất Cả

Chương 2: Cái Nhìn Thoáng Qua

Chương 3: Khởi Đầu Của Tội Lỗi

Chương 4: Hắc Ám Trầm Luân

Chương 5: Vực Sâu Địa Ngục

Chương 6: Mối Tình Đầu

Chương 7: Hôn Vả Tỏ Tình

Chương 8: Lời Thề Tình Yêu

TOÀN VĂN HOÀN