[HP/SNARRY] ANH EM NHÀ PRINCE

Tác giả: Thanh Liên Dữ Chức

Editor: Bambi

Beta: Liên

Edit: Team Cục Đá

Tình trạng bản Raw: Hoàn

Tình trạng bản edit: Xong òi nhưng chưa muốn đăng hết

Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Harry Potter , Đoản văn , Phương Tây

Thiết kế bìa: Park Hoonwoo

Số chương: 12 + 1 PN

CP chính: Severus Snape X Harry Potter

CHÚ Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI TEAM CỤC ĐÁ

WATTPAD

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

Chương 3: Phân Viện

Chương 4: Dị Tâm

Chương 5: Nói Chuyện

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12