[HP/SNARRY] BINH HOANG MÃ LOẠN ĐÍCH ÁI TÌNH

Tác giả: Lại Nhân VIP

Editor: Alisia

Beta: Kiu

Edit: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Réc – Park Hoonwoo

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản edit: chưa hoàn

Thể loại: diễn sinh, đam, HP đồng nhân

Số chương: 17

Chú ý: Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài, cảm ơn

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3.1

Chương 3.2

Chương 4.1

Chương 4.2

Chương 5.1

Chương 5.2

Chương 6.1

Chương 6.2