[HP/SNARRY] DỊCH VỤ LAO ĐỘNG

Tác giả: LCROYSLKSAHSK_BFW

Tình trạng bản Edit: Hoàn thành

Tình trạng bản Raw: Hoàn thành

Edit: Team Cục Đá

Editor: Alisia

Beta: Alisia

Thiết kế ảnh bìa: Team Cục Đá

Số chương: 1

Thể loại: Cao H

CP chính: Severus Snape x Harry Potter

Pass: “Nó không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó chỉ xuất hiện trong lưu thông đồng thời không phải là lưu thông. Nó là gì?” Pass gồm 5 ký tự, không hoa, không dấu, không cách.

Chú ý: Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài.

WATTPAD

Mục Lục

Oneshot

TOÀN VĂN HOÀN