[HP/SNARRY] LƯU LUYẾN NGÀN NĂM (HOÀN)

Tác giả: Đằng La Tuyến Nguyệt

Editor + Beta: Alisia

Editor: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Yue

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản trans: Hoàn

Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, xuyên về quá khứ, sinh tử văn, thanh thủy văn, 1×1, HE.

Số chương: 3

CP chính: Severus Snape x Harry Potter

CP phụ: Salazar Slytherin x Godric Gryffindor

Chú ý: Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài, cảm ơn.

WATTPAD

Mục Lục

PN1: Đứa Nhỏ Nhà Snape

PN2: Mấy Đứa Nhỏ Nhà Potter

PN3

TOÀN VĂN HOÀN