[HP-SNARRY] SECRET SOUP (HOÀN)

Tác giả : RaeWhit a.k.a joanwilder

Edit : Team Cục Đá

Editor : Shin

Beta-er : Shin

Tình trạng bản raw : Hoàn thành

Tình trạng Edit : Hoàn

Thiết kế ảnh bìa : Như Sâm Tự Bảo

Số chương : 1

Thể loại : Đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, đoản văn, Lãng mạn.

CP chính : Severus Snape x Harry Potter

Chú ý : Vui lòng không mang truyện ra khỏi wordpress Team Cục Đá và Wattpad của editor

WATTPAD

MỤC LỤC

Chương duy nhất

HẾT