[HP/LUCHAR] TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ TÁCH CÀ PHÊ (HOÀN)

Tác giả : Phỉ Vũ Nguyệt

Edit: Team Cục Đá

Editor : Shin

Beta-er : Shin

Tình trạng bản raw : Hoàn thành

Tình trạng Edit : Hoàn

Thiết kế ảnh bìa : Như Sâm Tự Bảo

Số chương : 1

Thể loại : Đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, đoản văn

CP chính : Lucius Malfoy × Harry Potter

Chú ý : Vui lòng không mang truyện ra khỏi wordpress Team Cục Đá và Wattpad của editor

WATTPAD

MỤC LỤC

Chương duy nhất

HOÀN