[HP + TWILIGHT] MAGICAL TWILIGHT

Tác giả: kirallie

Translator: June

Beta: Kyu

Trans: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Park Hoonwoo

Tiến độ bản Eng: Hoàn

Tiến độ bản trans: Đang lết

Thể loại: Harry Potter, Twilight

Số chương: 19

CP: Jasper x Harry Potter

Văn án

Khi Edward để Bella lại trong rừng thì có ai đó không phải Sam tìm ra cô nàng. Và bí mật về đứa trẻ mới ẩn náu trong thị trấn là gì?

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1.1

Chương 1.2

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7 + Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17