[JJK/SUFU] TẤT CẢ ĐỀU VÌ EM (HOÀN)

Tác giả: Tượng Bát Ức

Editor: TS

Beta: Avo

Edit: Team Cục Đá

Tình trạng bản Raw: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn nhưng chưa thích post hết

Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Cường cường , Đoản văn , 1v1 , Jujutsu Kaisen

Thiết kế bìa: SAUVÉE

Số chương: 2

Văn án: Giả sử Sukuna là thức thần của Fushiguro Megumi, vài chuyện hằng ngày

Permission: ĐÃ CÓ PER CỦA NGƯỜI CONVERT

Nguồn: Wikidich

CP Chính: Sukuna X Fushiguro Megumi

CHÚ Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI TEAM CỤC ĐÁ

WATTPAD

MỤC LỤC

1 -> 5

6 -> 10