[HYPMIC] TDD * FOR THE DAY

*TDD là The Dirty Dawg – một nhóm huyền thoại bốn người – Jakurai, Samatoki và Ichirou cùng Ramuda, không có leader. Hiện tại đã tan rã bởi Ramuda. Cụ thể là xích mích với nhau mà tan rã. Chuuoku ngay từ đầu đã muốn TDD tan rã rồi.

Tác giả: umbreoblue –

Fandom: Hypnosis Microphone/ Hypnosis Mic ( Gọi tắt là HypMic)

Translator: Yukiko

Thiết kế bìa: Yukiko | Artist

Ảnh gốc

Beta: Ellen

Trans: Team Cục Đá

Tình trạng bản Raw/Eng: Hoàn

Tình trạng bản Edit/Trans: Hoàn

Thể loại: Oneshot

Số chương: 1

CP chính: NonCP ( Cái này, là y chang trên AO3 á, mối quan hệ mà (・∀・). Cơ mà ở đấy người ta khum ghi rõ cụ thể nên chắc là như này)

Link gốc

Văn án:

Sau khi bị đánh bằng mic trái phép*, TDD xuất hiện và gặp gỡ những người đồng đội trong tương lai của họ.

*Giải thích một chút, Lịch H – Chiến tranh vũ trang bị cấm bỏ hoàn toàn…

Thay vì đánh nhau bằng vũ lực, con người sử dụng một loại microphone đặc biệt có thể tác động vào thần kinh. Loại microphone đó được gọi là Hypnosis Mic. Thông qua nó, lời hát sẽ tác động vào hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm của con người, gây ra tình trạng rối loạn.

Người người quyết định vị thế bằng rap. 

Ghi chú (của tác giả)

Lấy cảm hứng từ 

Permission

CHÚ Ý: VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI TEAM CỤC ĐÁ

WATTPAD

MỤC LỤC

ONESHOT

TOÀN VĂN HOÀN