[KNB] HÀNH TRÌNH CỦA MÈO NHỎ

Banner:

Tên gốc: Miêu Lữ

Tác giả: Họa Thuyền Độ

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản Edit: Hoàn

Editor: Shin

Beta: Kiu

Edit: Team Cục Đá

Artist: @_catullu_ Edit bìa mmoc

Thể loại: Nhẹ nhàng, HE

Số chương: 5

Văn án: Hành trình của Kuroko Tetsuya sau khi biến thành một chú mèo nhỏ.

Chú ý: Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài, cảm ơn

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1: Tai Nạn Giao Thông

Chương 2: Biến Thành Mèo

Chương 3: Hành Trình Của Mèo Con

Chương 4: Kuroko

Chương 5: Kết Thúc

TOÀN VĂN HOÀN