LUẬT CHO CÁC CỤC ĐÁ

CHÚ Ý: DƯỚI ĐÂY LÀ NỘI DUNG DÀNH RIÊNG CHO CÁC THÀNH VIÊN TEAM CỤC ĐÁ, NẾU AI KHÔNG PHẬN SỰ BẤM NHẦM VÀO ĐÂY VUI LÒNG THOÁT RA NGOÀI.

Luật

Cách Nộp Bản Thảo