[JUJUTSUKAISEN/GEGO] NẾU (HOÀN)

Tên gốc: What if…

Tác giả: Kait.

Editor: Yue.

Beta-er: Băng.

Tình trạng: Hoàn thành.

Thiết kế bìa: Yue.

Thể loại: 18+, có cảnh miêu tả quan hệ xác thịt thô, có cảnh blowjob.

Cp chính: Geto Suguru x Gojo Suguru.

Geto real thay thế Geto phake lấy lại cơ thể cùng Gojo trở về cao chuyên. Hai người là người yêu.

Pass: Gợi ý là: ‘************’ Geto với Satoru là gì? Gege đã confirm.

Chú ý : Vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài, cảm ơn

WATTPAD

MỤC LỤC

One-shot

TOÀN VĂN HOÀN