[HARDRA] QUẢ ĐÀO MẬT (HOÀN)

Tác giả: Linixiy

Editor: Park Hoonwoo

Beta: Shin

Trans: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Yue

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản Edit: Hoàn

Thể loại: Xôi thịt nà

Số chương: 1

CP chính: Harry Potter x Draco Malfoy

Link gốc

Gợi ý pass: Sản phẩm của quá trình hô hấp của thực vật là gì? Pass gồm ba ký tự, viết hoa, không cách.

Chú ý: Truyện đã có permission của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác

WATTPAD

Mục Lục

Oneshot

TOÀN VĂN HOÀN